İleri Kaya Eğitimi

1- İlkyardım ve kurtarma bilgisi

 • İlkyardımcının özellikleri
 • Kazazedeye yaklaşım
 • Sırtta adam indirme çeşitleri
 •  Teşhis, tedavi, taşıma
 • Kırıklar, çıkıklar, burkulma ve kanamalar
 • Zehirlenmeler ve güneş çarpması 

2- Teknik malzeme kullanımı

 • Teknik malzemelerinin sınıflandırılması
 • Amaca yönelik malzeme seçimi
 • Malzemelerin bakımı
 • Malzemelerin taşınması

3- Malzeme özellikleri, kullanım yerleri, güvenlik sınırları

 • Uygun yerlere uygun malzeme kullanımı
 • Malzeme mekaniği
 • Takoz ve sikkelerin kullanımı
 • Malzemelerin nasıl yanlış kullanılabileceği
 •  Dönme momenti ile çalışan malzemelerin bilgisi

4- Malzemelerin seçimi ve üzerimize yerleştirilmesi

 • Tırmanışa uygun malzemenin seçimi
 •  Rotaya göre malzemelerin emniyet kemerine dengeli ve uygun yerleştirmesi
 • Malzemelerin yerleştirilmesi için boyun askının ve kullanım şeklinin gösterilmesi
 • Tırmanırken düşebilecek malzemeler için önlem bilgisi

5- Tırmanış organizasyonu

 • Tırmanış rotası hakkında bilgi alma
 • Hava durumu hakkında bilgi alma
 • Tırmanışın zaman açısından planlanması
 • Ekip seçimi ve lider, artçının belirlenmesi
 • Kişi sayısına göre tırmanış tekniğinin belirlenmesi
 • Olumsuz durumlar için önlem planı

6- Serbest iniş ve çıkış çalışmaları

 • Malzeme kullanarak ve kullanmayarak tırmanış ve iniş çalışmaları
 • İsveç oturağı, bulin emniyet kemeri ile birleştirilmesi yeteneği
 • Serbest çıkılan yerin serbest teknikle inilmesi

7- Kendini emniyete alma

 • Ana ve ara emniyet noktası arasındaki farkın anlatılması
 • Ana emniyet noktasının, en sağlam nokta kavramının öğretilmesi
 • Doğal ve yapay emniyet noktasının en az malzeme ile kurulabilmesi
 • Acil durumlarda kendini emniyete alma
 • Teknik tırmanışın herhangi bir yerinde kendini emniyete alma
 • Emniyet noktası kurulabilecek özellikteki yerler

8- Yükseklik fizyolojisi ile ilgi temel bilgi

 • Yerden yükseklik ve irtifa kavramları
 • Yüksek irtifa kavramının öğretilmesi
 • Yüksekte vücuttaki fizyolojik değişiklikler
 • Oksijen oranı ve oksijen taşıma kapasitesi
 • Yüksek irtifa tırmanışındaki rahatsızlıklar, aklimatizasyon, kullanılan ilaçlar hakkında bilgi 

9- Durak yerlerinde güvenliğin sağlanması ve ara emniyet 

 • Ara emniyet kavramı
 • Ara emniyette kullanılacak malzemeler
 • Ara emniyet noktasının belirlenmesi ve ara emniyet noktası olmaya uygun yerlerin belirlenmesi 

10- İnip’te ipten diğer ipe geçiş

 • Her türlü malzeme ile iniş yapabilme ve pursik tırmanışı yapabilme yeteneği
 • Nerelerde ipten ipe geçişe ihtiyaç duyulabileceği
 • Minimun malzeme ipten ipe geçiş
 • Pursik düğümü çeşitlerinin öğretilmesi
 • Uzun iniş yapabilme, uzun inişin malzemeye etkileri

11- Düşme faktörü ara emniyet noktalarının önemi

 • Kişinin ağırlığı ve düşme mesafesi arasındaki bağlantı
 • Düşülen ip boyu son ara emniyet noktası bilgisi
 • Düşme faktörü katsayısının önemi
 • İpin absorbe edeceği şok miktarı, ip kullanım cetvelinin öğretilmesi
 • Ara emniyet noktaların sıklığı, birbirlerine olan açıları, düşmeye olan etkileri, dolaylı yada dolaysız yardıma katkıları

12- Sırtta arkadaşını indirme

 • Temel kurtarma bilgisi kavramı
 • Sırtta yaralı taşıma teknikleri
 • Sekizli yada diğer iniş malzemeleri ile sırtta yaralı indirme
 • Sırtta yaralı indirme sistemini kurabilme
 • Sırtta yaralı indirirken eğimin dik olması durumunda bile yaralının ağırlığının taşıyan kişiye değil ipe verilmesinin öğretilmesi

13- Harita ve pusula kullanımı

 • Harita ölçekleri
 • Basit kroki çizimi
 • Harita okuma ve scalalar

14- Meteoroloji bilgisi

 • Rüzgar ve çeşitleri
 • Bulut oluşumu ve yağış
 • İrtifa bilgisi
 • Meteorolojik tehditler

15- Lider tırmanış koordinasyonu

 •  Lider, artçı ve diğer tırmanıcıların bilgisi
 • Liderin ve artçının özellikleri
 • Liderin ve artçının alacağı malzemeler
 • Lider tırmanış komutları
 • Rotaya göre lider seçimi ve malzeme seçimi

16- Zorluk dereceleri cetveli

 • Zorluk kavramının açıklanması
 • Zorluğa etki eden faktörler (tutamak, eğim vs)
 • Zorluğa etki etmeyen faktörler (yağış, bitki örtüsü, psikoloji vs.)
 • UIAA ve diğer zorluk cetveli
 • Rota bilgisi ve rota çizme

17- Beslenme bilgisi

 • Menü seçimi ve hazırlanması
 • Tırmanışlar için menü planlama

18- Sıvı alımı ve önemi

 • Sıvı alımı ve aralıkları
 • Hava şartlarına ve iklime göre sıvı alımı 

19- Kaya tırmanışı ve dağcılık için antrenman

 • Oksijenli ve oksijensiz antrenman
 • Kaya için özel antrenman
 • Şehirde antrenman

20- Çift ip, ikiz ip ve yapay tırmanış tekniği

 • Çift ip ve ikiz ip kavramları
 • Çift ip ve ikiz ip kullanılması gereken alanlar
 • Pandül yada salınım, yan geçiş kavramları
 • Çift ip ve ikiz ip için kullanılan iplerin renkleri, kalınlıkları ve tırmanış komutları
 • Çift ip ve ikiz ipin avantaj ve dez avantajları
 • Çift ip ve ikiz ip tırmanışında yapay tırmanış yeteneğinin de uygulanması

21- Çevre ve doğa koruması (Ekoloji)

 • Dağlar ve çevresi
 • Milli parklar
 • Çevre koruma alanları 

Uludağ Dağcılık Spor Kulübü

Konak Mh. Çağ Sk. Konak Apt. No:5/B
Nilüfer, BURSA
0532 525 68 03

Sosyal Medya